0318 - 515 400

Klompersteeg 19 - 3905 NA - Veenendaal

Verkoop: verkoop@garagegeurtsen.nl - 0318 - 252 766

|

Werkplaats: info@garagegeurtsen.nl - 0318 – 515 400

Klompersteeg 19 - 3905 NA - Veenendaal 0318 – 515 400 info@garagegeurtsen.nl 0318 - 515 400

De oprichting

De oprichter van het garagebedrijf, Gijs Geurtsen, is in juni 1980 op 16-jarige leeftijd als monteur begonnen bij een VW/Audi dealer en heeft daar t/m 1989 gewerkt. Behalve de interesse in techniek trok ook de handel erg aan. Half 1981 werd de eerste auto, een Ford Escort uit 1974 gekocht, van binnen en van buiten en technisch in orde gemaakt en een maand later verkocht.

Tegelijkertijd begonnen activiteiten wat betreft het onderhoud en de reparatie van auto’s. Dit alles gebeurde bij het ouderlijk huis, een boerderij in Langbroek. De stap om een eigen bedrijfje te beginnen leek destijds zo groot dat daar nog niet serieus aan gedacht werd. Dit werd serieus overwogen na de militaire diensttijd in 1986, toen de activiteiten steeds meer toenamen. Na in 1987 te zijn getrouwd kwam in goed overleg met zijn vrouw alles wat meer in een stroomversnelling zodat op 1 januari 1986 Garage G. Geurtsen te Langbroek werd ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. In het voorjaar van 1988 kwam er een nieuw bandenapparaat (die dienst zou doen tot maart 2001), een nieuwe balanceermachine en een hefbrug. Op de boerderij werd voor deze uitbreiding een betere ruimte gevonden. Rond die tijd stonden er ongeveer tien auto’s van lagere prijsklasse in de verkoop en hielp er ook een zaterdag- en avondhulp mee.

Ford trekker
Veenendaal historie

Naar Veenendaal

Het uitgangspunt was: kwaliteit en betrouwbaarheid, veel service, goede garantie en redelijke tarieven. Begin 1989 werd voor de tweede keer de werkplaats naar een ruimere plek verhuisd, waarbij behalve een schuurbrug ook een vierkoloms hefbrug werd geplaatst. Hierbij kwam veel medewerking en hulp van familie. Er kwamen voornamelijk klanten uit de omliggende regio, maar ook uit Veenendaal. Er moest echter worden uitgekeken naar een andere locatie, omdat de overheid liet weten dat er geen autobedrijf in een agrarische omgeving meer gewenst werd.

Een bekende bood in het voorjaar 1989 zijn pand aan; een woonhuis met een kleine werkplaats aan de Parallelweg 106 in Veenendaal. Daar bleken de vergunningen voor aanwezig een autobedrijf uit te oefenen en voor het bouwen van een grotere werkplaats achter de de kleine werkplaats. Bovendien een woonhuis erbij! We werden het al snel eens en na de overdracht in september 1989 werd gelijk begonnen met de bouw van de werkplaats en dat kwam eind november af.

Het hele terrein is verhard en eenvoudig geschikt gemaakt om er auto’s te koop te zetten. Alles is in Langbroek in een zeecontainer geladen en aan de Parallelweg ingericht. Per 1 december is gestart met de werkplaats en eind december is het woonhuis overgegaan. Weer met veel hulp uit de familie.

De jaren 90

De nieuwe periode die aan de Parallelweg was aangebroken zou bijna 10 jaar duren!

Rond die tijd stonden er ongeveer twintig auto’s te koop. Voor de werkplaats kwam de goedkeuring voor het uitvoeren van APK’s binnen. Zowel de verkoop en de werkplaats werden in 1990 gerund door één fulltime kracht, ondersteund door een aantal parttimers. Ondanks de afstand bleven er een aanzienlijk aantal klanten uit de regio Langbroek komen. Aan de filosofie van betrouwbaarheid en kwaliteit, een grote klantenservice en goede garanties voor weinig geld werd steeds verder invulling gegeven. De activiteiten begonnen snel toe te nemen en per 1 januari 1991 werd de eerste fulltime monteur aangenomen.

In de tweede helft van 1991 kon de grond van de buurman erbij gekocht worden, hetgeen een uitkomst was vanwege het steeds toenemende aantal auto’s. Snel groeide het aantal te koop staande auto’s in 1992 naar meer dan 40. Ook kwam er een tweede monteur in dienst. Rond 1993 werd een compleet nieuwe bestrating aangelegd en werd in de werkplaats een nieuwe tweekoloms brug erbij geplaatst. In dit jaar is de kwaliteit van de auto’s vooral toegenomen waardoor er nog betere occasions aangeboden konden worden.

Het assortiment ging naar 50 auto’s. In 1993/1994 werd de werkplaats rigoureus verbouwd; er kwam een extra brug, twee elektrische roldeuren in de zijmuur en de complete werkplaatsinrichting werd gedraaid. Het grote werkaanbod maakte deze ingreep noodzakelijk. De totale grondoppervlakte was in die tijd eigenlijk al te klein geworden.

Oude foto Garage Geurtsen
Oude foto Garage Geurtsen

Klompersteeg 19

In 1995 volgde een reorganisatie. De prijsklasse en kwaliteit waren in dat jaar toegenomen. En er werd heel voorzichtig nagedacht over de langere termijn: ingrijpend verbouwen of uitzien naar een ruimere locatie? In dat teken hebben de jaren 1996 en 1997 gestaan. Uit de locatie Parallelweg 106 en de bebouwing waren inmiddels het maximale gehaald.

In 1998 werd nog een nieuwe vierkoloms hefbrug geplaatst. Na veel locaties overwogen te hebben, zou het nog tot maart 1999 duren voordat de eigenaar van de huidige plek, de Klompersteeg 19, benaderd werd. Na wat onderhandeling was koop vrij snel gesloten. In september 1999 heeft de verhuizing plaatsgevonden. De vierkoloms hefbrug verhuisde mee, terwijl er ook vier nieuwe hefbruggen en een remtestbank werden geplaatst. Onder politiebegeleiding zijn alle auto’s verhuisd (ongeveer 60) in een lange colonne dwars door Veenendaal heen; van de Parallelweg 106 naar Klompersteeg 19, met behulp van een aantal klanten dat daartoe bereid was.

Een verandering van 1300 m² naar 3850 m² grondoppervlakte: wat een ruimte! Op het gehele terrein en vooral in de werkplaats zijn er veel dingen veranderd en verbeterd.

Er wordt nu gewerkt met 18 fulltime medewerkers en een aantal parttimers en senioren om allerlei werkzaamheden te verrichten.

Groepsfoto medewerkers Garage Geurtsen
Medewerkers voor ingang
Foto uit de lucht bedrijfspand
Foto vanuit de lucht bedrijfspand