Autoschade? Ga naar autoschadegeurtsen.nl

06 3718 3537

0318 – 515 400

Klompersteeg 19 - 3905 NA - Veenendaal

geurtsen@garagegeurtsen.nl

Klompersteeg 19 - 3905 NA - Veenendaal 0318 – 515 400 geurtsen@garagegeurtsen.nl 06 3718 3537

Een stukje historie.

De oprichter van het garagebedrijf, Gijs Geurtsen is in juni 1980 op 16-jarige leeftijd als monteur begonnen hij een VW/Audi dealer en heen daar t/m maart 1989 gewerkt. Maar behalve de interesse in techniek trok ook de handel erg aan. Half 1981 werd in de vrije tijd de eerste auto, een Ford Escort uit 1974 gekocht, van binnen en van buiten en technisch in orde gemaakt en een maand later verkocht.

Ook begonnen tegelijk de activiteiten wat betreft het onderhoud en de reparatie aan auto’s. Dit alles gebeurde bij het ouderlijk huis, een boerderij in Langbroek. Maar de stap om officieel een eigen bedrijfje te beginnen leek zo groot dat daar eerst nog niet serieus aan gedacht werd. Dat kwam pas na de militaire diensttijd in 1986. De activiteiten namen steeds meer toe. Na in 1987 te zijn getrouwd kwam in goed overleg met zijn vrouw alles wat meer in een stroomversnelling zodat met terugwerkende kracht op 1 januari 1986 werd ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als Garage G Geurtsen te Langbroek. Vanwege de toename van de verkoop en reparaties werd met ingang van 1 april 1988 begonnen met parttime werken wat in goede harmonie afgesproken kon worden met de werkgever. Ook kwam er in het voorjaar 1988 een nieuw bandenapparaat (die dienst gedaan heeft tot maart 2001) en een nieuwe balanceermachine, een half-hoog heffende brug en is er op de boerderij verhuisd naar een betere ruimte. Rond die tijd stonden er ongeveer 10 auto’s van lagere prijsklasse in de verkoop en hielpen er ook een zaterdag- en avondhulp mee.

Het uitgangspunt zowel bij de verkoop en voor de werkplaats was: kwaliteit en trouwbaarheid, veel klantenservice en een goede garantie voor redelijke tarieven. Begin 1989 is voor de 2e keer de werkplaats naar een ruimere werkplaats verhuisd waarin behalve schuurbrug ook een echte 4 kolomhefbrug werd geplaatst. Hierbij is veel medewerking en hulp van familie gekomen. Er kwamen klanten uit een grotere regio onder andere Veenendaal. De overheid liet inmiddels weten dat er geen autobedrijf in een agrarische omgeving gewenst werd. Dat betekende: drastisch uitkijken naar een andere locatie om verder te gaan.

Een bekende bood in het voorjaar 1989 zijn pand aan; een woonhuis met een kleine werkplaats op Parallelweg 106 in Veenendaal. Daar bleken de vergunningen voor aanwezig een autobedrijf uit te oefenen en voor het bouwen van een grotere werkplaats achter de de kleine werkplaats. Bovendien een woonhuis erbij! We werden het al snel eens en na de overdracht in september 1989 werd gelijk begonnen met de bouw van de werkplaats en dat kwam eind november af.

Het hele terrein is verhard en eenvoudig geschikt gemaakt om er auto’s te koop te zetten. Alles is in Langbroek in een zeecontainer geladen en aan de Parallelweg ingericht. Per 1 december is gestart met de werkplaats en eind december is het woonhuis overgegaan. Weer met veel hulp uit de familie.

Een nieuwe periode aan de Parallelweg was aangebroken die bijna 10 jaar zou duren!

Inmiddels stonden er ongeveer 20 auto’s te koop. Voor de werkplaats kwam de erkenning voor het uitvoeren van APK’s binnen. Zowel de verkoop als de werkplaats werd in 1990 nog fulltime door één persoon gerund. Nog steeds met de hulp van parttimers. Ondanks de grotere afstand bleven er een aanzienlijk aantal klanten uit de regio Langbroek komen. Aan de filosofie van betrouwbaarheid en kwaliteit, een grote klantenservice en goede garanties voor redelijk geld is steeds verder invulling gegeven.De activiteiten begonnen snel toe te nemen en per 1 januari 1991 werd de eerste fulltime monteur aangenomen.

In de 2e helft van 1991 kon de grond van de buurman erbij gekocht worden, wat een uitkomst was vanwege het steeds toenemende aantal auto’s. Snel groeide het aantal te koop staande auto’s in 1992 naar meer dan 40. Ook kwam er een 2e monteur bij in dienst. Eind 1992/ begin 1993 werd er een compleet nieuwe bestrating aangelegd en is in de werkplaats een nieuwe 2-kolombrug erbij geplaatst. In dit jaar is de gemiddelde leeftijd en prijsklasse van de auto’s vooral toegenomen waardoor er nog betere kwaliteitsoccasions aangeboden konden worden.

Het aantal auto’s ging naar 50. In 1993 / 1994 is de werkplaats rigoureus verbouwd en zijn er 2 elektrische roldeuren in de zijmuur geplaatst en de complete werkplaatsinrichting is 90 graden gedraaid. Daardoor kon er weer een extra brug worden geplaatst. Want er is in 1994 weer een monteur bijgekomen en het grote werkaanbod maakte het ook noodzakelijk. De totale grondoppervlakte begon in die tijd eigenlijk al te klein te worden.

In 1995 volgde een reorganisatie. De prijsklasse en kwaliteit zijn in dat jaar toegenomen. En er werd heel voorzichtig nagedacht over hoe het op de langere termijn verder zou moeten gaan; ingrijpend verbouwen of uitzien naar een ruimere locatie? In dat teken hebben de jaren 1996 en 1997 gestaan. Het maximale was uit de locatie Parallelweg 106 en de bebouwing gehaald. Onder druk van het ruimte-tekort en alle beperkingen is in april 1997 een bod uitgebracht op een ruim garagepand nadat diverse mogelijkheden overwogen zijn. Dat is toen niet doorgegaan, maar het zoeken naar een ruimere locatie is wel in een stroomversnelling gekomen.

In 1998 is nog een nieuwe 4 kolomhefbrug geplaatst. Na veel locaties overwogen te hebben zou het nog tot maart 1999 duren voordat de eigenaar van de huidige plek, aan de Klompersteeg 19, benaderd werd. Hier is ruimte! Na wat onderhandeling was koop vrij snel gesloten. In September 1999 heeft de verhuizing plaatsgehad. Er zijn tegelijk 4 nieuwe hefbruggen en een remtestbank geplaatst terwijl de 1 jaar oude 4 kolomhefbrug meeverhuisd is. Onder politiebegeleiding zijn alle auto’s verhuisd (ongeveer 60) in een lange colonne dwars door Veenendaal heen, van de Parallelweg 106 naar Klompersteeg 19, met behulp van een aantal klanten die daartoe bereid waren.

Wat een verandering van 1300 m2 naar 3850 m2 grondoppervlakte. Wat een ruimte! Op het gehele terrein zijn er veel dingen veranderd en verbeterd. Er wordt nu gewerkt met 6-7 fulltime medewerkers en een aantal parttimers en senioren om allerlei extra werkzaamheden te verrichten.

Corona maatregelen

Omwille van de volksgezondheid nemen ook wij onze verantwoordelijkheid omtrent de adviezen van het RIVM en de Nederlandse Overheid, ter voorkoming van het verspreiden van het coronavirus. Vandaar dat wij de volgende maatregelen hebben genomen:

Algemene maatregelen:
· Extra hygiënische maatregelen (extra schoonmaakrondes en controles op onder andere deurgrepen, balie, pinautomaat, sanitair en dergelijke)
· Het beperken van sociale contacten
· Geen handen schudden
· Minimaal 1,5 meter afstand houden

Specifieke maatregelen:
· Extra gebruik van stoelhoezen
· Voor en na de reparatie (of onderhoud) van uw auto, wordt het stuurwiel, de handgrepen en de versnellingspookknop gereinigd met desinfecterend middel
· Geen rechtstreekse sleuteloverdracht meer. De sleutels worden op de balie gelegd.